Każda rewolucja przemysłowa przynosiła ze sobą zmiany na trzech płaszczyznach: społecznej, komunikacyjnej i energetycznej. Pierwszy okres ogromnych przemian przyniósł rozszerzone zastosowanie węgla kamiennego w zakładach produkcyjnych, co automatycznie przyśpieszyło rozwój i dalszą eksploatację surowców kopalnianych. Kolejnym etapem było rozpowszechnienie użycia ropy naftowej, co wpłynęło na ponowne zwiększenie produkcji gospodarczej. Aktualnie jesteśmy świadkami, a także aktywnymi uczestnikami kolejnej rewolucji, która – chcąc nie chcąc – oddziałuje na wiele aspektów naszego życia.

Przyszłość to głównie odnawialne źródła energii. Rezygnacja z paliw kopalnianych jest decyzją, która generuje ogromną ilość zmian ekonomicznych takich jak: utrata miejsc pracy osób pracujących w branżach związanych m.in. z węglem, ale także powstaniem ogromnej ilości nowych miejsc pracy związanych z sektorem odnawialnych źródeł energii. Ponadto, pozostanie przy węglu tworzy barierę, która uniemożliwia dalszy rozwój gospodarczy. Rezygnacja z emisyjnych źródeł energii jest nieunikniona i wymaga transformacji w wymiarze większych zakładów produkcyjnych i przedsiębiorstw, ale także nieruchomości pojedynczych obywateli.

Przed skorzystaniem z OZE, gruntowna termomodernizacja

W tym celu, została powołana Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków. Do jej zadań należy realizowanie wielopoziomowej strategii walki z postępującymi zanieczyszczeniami powietrza, dzięki ogromnej bazie danych składającej się z informacji zawartych w deklaracjach składanych przez obywateli i przedsiębiorców. Dokumenty będą informować CEED o źródle niskoemisyjnego ciepła i spalania paliw. Umożliwi to tworzenie, bardziej rzetelnych i zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, statystyk na temat aktualnego poziomu wykorzystywanych technik OZE w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Ma to być podstawą dla dalszych działań na rzecz ograniczania negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Jak możemy wyczytać z artykułu zamieszczonego w Serwisie Rzeczpospolitej Polskiej: ,,ponad 70% domów jednorodzinnych nie ma żadnej izolacji cieplnej lub jest bardzo słabo ocieplona’’. Jest to czynnik, który powoduje, że efektywność energetyczna budynków jest niska, co w konsekwencji wiąże się z większymi wydatkami za energię. To pokazuje nam, że całą reformę energetyczną w Polsce, należy rozpocząć od gruntownych przemian, których skutki odczuje całe społeczeństwo. Zmiany, które zaczną wchodzić w życie, wpłyną na każdy aspekt naszego życia lecz nie należy się ich bać. Przez najbliższe dwa lata trwały będą negocjacje i rozmowy między członkami UE, na temat przedstawionej przez Komisję Europejską wizji zielonej przyszłości. Osoby, które niezwykle cenią sobie niezależność, już teraz decydują się pracować nad swoimi przyzwyczajeniami, starają się wypierać konsumpcjonizm z własnych rodzin, stawiając na oszczędność. Świadome korzystanie z energii jest czymś, co każdy z nas powinien praktykować. Wielu ludzi właśnie dzięki temu decyduje się korzystać z odnawialnych źródeł energii, wspomagając nasze środowisko.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

Zobacz również

Podobne wpisy

Prąd 4.0 – Program dofinansowań dla magazynów energii, kiedy?

Aktualnie funkcjonujący plan, figurujący na oficjalnej stronie rządowej zakłada finansowanie dla przyszłych prosumentów w ramach mikroinstalacji fotowoltaicznych. Finansowanie obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu fotowoltaiki – o zainstalowanej mocy

Łamigłówka matematyczna

Jeśli jeden panel wygeneruje X energii w ciągu dnia, to ile paneli potrzebuję do zasilenia klimatyzatora przez 1h? Jak obliczyć to, ile energii wyprodukuje dla nas panel słoneczny? Ponieważ na

Recykling paneli słonecznych

Wraz dynamicznym rozwojem sektora OZE, zwiększa się liczba użytkowników zielonych technologii. Powstają kolejne moduły, które – jak wszystko – po pewnym czasie ulegają przedawnieniu. Z tego względu w różnych częściach