Wraz dynamicznym rozwojem sektora OZE, zwiększa się liczba użytkowników zielonych technologii. Powstają kolejne moduły, które – jak wszystko – po pewnym czasie ulegają przedawnieniu. Z tego względu w różnych częściach świata opracowywane są sposoby gospodarowania komponentami, które po wykonaniu swojej pracy stają się odpadami.

Z czego zbudowane są panele fotowoltaiczne?

Najmniejszymi i jednocześnie kluczowymi częściami paneli, są ogniwa fotowoltaiczne. Ich funkcją jest przetwarzanie energii słonecznej w prąd elektryczny. Do ich produkcji korzysta się z pierwiastków, które posiadają właściwości półprzewodników takich jak: krzem, selen czy german. Panele zbudowane są także z aluminium i miedzi – pierwiastka przewodzącego prąd. Podstawowym budulcem jest szkło, stanowi ono około 75% całkowitej masy komponentu, około 10% to ramka wykonana z aluminium, za resztę masy odpowiada folia uszczelniająca ogniwa i same ogniwa fotowoltaiczne.

Jak przebiega proces recyklingu?

Skład modułu fotowoltaicznego (o ogniwie wykonanym z krzemu)

https://pv-tech.org/wp-content/uploads/2021/02/composition_of_a_pv_module.png

Najnowsze technologie pozwalają nam poddawać recyklingowi panele niemal w całości. Odzysk surowców rozpoczyna się od odseparowania ramy, skrzynki podłączeniowej i kabli. Rozebrany częściowo panel zawierający najcenniejsze minerały rozdrabnia się. Pokruszony moduł sortuje się za pomącą przesiewaczy, wibracji, specjalnych stołów (densytometrycznych) umożliwiających rozdzielenie pierwiastków z uwagi na ich gęstość, bądź laserowej procedury selekcji. Istnieją także sposoby wykorzystujące wysoką temperaturę, wynoszącą około 500°C. Po odseparowaniu od siebie części aluminiowych i szklanych, podgrzaniu, pozostają jedynie ogniwa słoneczne, które są odporne na wysokie temperatury. Następnie przychodzi czas na obróbkę chemiczną i oczyszczanie, w ten sposób udaje się przywrócić właściwości prądotwórcze części z nich. Te, których stan na to nie pozwoliła, przekształcane są w tak zwane ,,wafle krzemowe’’ używane później w produkcji paneli.

Unijna dyrektywa i ponowne wykorzystywanie modułów

WEEE 2- Waste of Electrical and Electronic Equipment, dyrektywa przyjęta w 2012 roku, dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Panele opisuje się w niej, jako urządzenia energetyczne. Założona jest także 85% skuteczności w obróbce zakładającej odzyskanie surowców wtórnych. Dodatkowo 80% odzyskanych materiałów powinno zostać użyte w dalszej produkcji lub poddanych recyklingowi.

Założona w 2007 roku organizacja non-profit PV CYCLE, zajmuje się recyklingiem komponentów fotowoltaicznych i nie tylko. Stowarzyszenie oświadczyło, że jest w stanie przetwarzać zużyte, bądź uszkodzone krystaliczne moduły fotowoltaiczne o skuteczności na poziomie 95%, a więc więcej, niż zakłada dyrektywa. Organizacja zajmuje się kompleksową gospodarkę odpadami, doradztwo i zapewnia zgodność z prawem. Ich zdaniem moduły fotowoltaiczne są produktami zrównoważonymi, ich wykonanie, działanie i recykling, jest korzystny społecznie, a ich ponowne wykorzystanie pożądane, przy sprecyzowanych ramach prawnych. Na ten moment ze względu na brak prawnych regulacji związanych ponownym wykorzystaniem modułów, a także brak kontroli dyrektyw WEEE, sytuacja jest niepewna i stanowiąca zagrożenie dla środowiska, ponieważ nie jest jasno określone, kto jest zobowiązany do podjęcia się takiego recyklingu – użytkownik czy producent. Jeśli jednak kwestia regulacji zostanie rozwiązana, nowy sektor przemysłu PV będzie niezwykle korzystnym dla stanu naszej planety, naszych portfeli, a także przyczyni się do powstawania nowych miejsc pracy.

Recykling w Polsce

Źródło: https://ieo.pl/en/pv-report

Jak możemy zauważyć na powyższym wykresie, boom na instalacje fotowoltaiczne w Polsce rozpoczął się całkiem niedawno. Z tego względu przemysł recyklingowy komponentów takich instalacji dopiero się rozwija. Aktualnie istnieje niewielka ilość zakładów specjalizujących się gospodarowaniem tego typu odpadami. Jest to sektor, który w przyszłości będzie się prężnie rozwijał. W Toruniu powstała pierwsza firma zajmująca się utylizacją paneli PV i nie tylko. Firma Thornmann Recycling Sp. z o.o. od 2017 roku realizuje zlecenia związane z recyklingiem przeróżnych odpadów, a z uzyskanych recyklatów produkują elementy budowlane inżynierii drogowej.

Ceny zagospodarowania zużytych modułów PV oscylują w granicach 1.5zł/kg, bez dopłaty za dowóz odpadów na teren zakładu. Nie jest to wysoki wydatek w porównaniu do zakupu samej instalacji, co jest dobrym sygnałem dla użytkowników. Zakłada się także, że ceny recyklingu wraz z biegiem czasu i rozpowszechnianiem technologii utylizacyjnej, będą stopniowo spadać.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

Zobacz również

Podobne wpisy

Prąd 4.0 – Program dofinansowań dla magazynów energii, kiedy?

Aktualnie funkcjonujący plan, figurujący na oficjalnej stronie rządowej zakłada finansowanie dla przyszłych prosumentów w ramach mikroinstalacji fotowoltaicznych. Finansowanie obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu fotowoltaiki – o zainstalowanej mocy

Łamigłówka matematyczna

Jeśli jeden panel wygeneruje X energii w ciągu dnia, to ile paneli potrzebuję do zasilenia klimatyzatora przez 1h? Jak obliczyć to, ile energii wyprodukuje dla nas panel słoneczny? Ponieważ na

Recykling paneli słonecznych

Wraz dynamicznym rozwojem sektora OZE, zwiększa się liczba użytkowników zielonych technologii. Powstają kolejne moduły, które – jak wszystko – po pewnym czasie ulegają przedawnieniu. Z tego względu w różnych częściach