Kompedium dla domu

1. Opłacalność

Instalacja PV jest rozsądnym i w perspektywie opłacalnym zakupem.
Przede wszystkim jej opłacalność wynika z “darmowego prądu” który wytwarza.
Z fotowoltaiką łączne wydatki za prąd spadną do 10-30 zł miesięcznie.
Są to głównie opłaty stałe i podatki.
Ceny prądu nieustannie rosną, wraz z nimi skraca się czas zwrotu inwestycji, nawet przy założeniu że utrzymałyby się na tym samym poziomie instalacja zwróci się już w kilka lat.

Dlaczego ceny energii wzrastają?

Instytut Energii Odnawialnej podaje zasadnicze powody, dla którego ceny energii elektrycznej od 2020 roku zaczną wzrastać.

 • Ceny węgla kamiennego – koszty wydobycia w polskich kopalniach rosną, o ile na rynku detalicznym dostępny jest tańszy węgiel z eksportu, produkcja energii elektrycznej w Polsce oparta jest o krajowe wydobycie.
 • Rosną ceny uprawnień do emisji CO2
 • Modernizacje istniejących elektrowni – część bloków energetycznych trzeba dostosować do norm emisji BAT
 • Zapotrzebowanie na energię wzrasta – to wymaga zwiększenia mocy produkcyjnych i kolejnych elektrowni

O ile wyższe rachunki za prąd zapłacimy w następnych latach?

Opublikowano co najmniej kilka niezależnych raportów na ten temat, w jednym z nich, przygotowanym przez Credit Agricole pojawia się informacje że już w najbliższym czasie możemy spodziewać się podwyżki nawet o 40%.

Wsparcie obywateli przez państwo.

Rząd zdecydował się na tzw. zamrożenie cen energii na rok 2019, z tego powodu obywatele nie odczuli znacznych podwyżek, najprawdopodobniej stopniowo program będzie wygaszany, jednak w ramach krajowej transformacji energetycznej wprowadzono m.in. program prosumencki oraz dotacje, które pozwolą polakom stopniowo przechodzić na nowoczesne źródła energii.

2. Program prosumencki

Na czym polega program?

Prosument = producent + konsument.

To odbiorca, który jednak samodzielnie zaspokaja znaczną część swoich potrzeb, między innymi produkując energię fotowoltaiczną.

Według ustawy z 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, prosument jest “odbiorcą końcowym, który wytwarza energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby. W rozumieniu ustawy prosumentami mogą być osoby fizyczne, rolnicy oraz przedsiębiorstwa (pod warunkiem że produkcja prądu nie jest głównym zajęciem przedsiębiorstwa).
Prosumenci nie sprzedają produkowanej przez siebie energii elektrycznej, zamiast tego “magazynują ją w sieci”. 
Prosumenci z instalacjami do 10KW mogą odebrać 80% energii odprowadzonej do sieci w ciągu 12 miesięcy. w przypadku instalacji powyżej 10KW odbiorą 70% oddanych nadwyżek.

Nadwyżka energii z fotowoltaiki

Panele słoneczne produkują więcej energii podczas lata niż zimą. 
W pochmurny dzień ich wydajność również maleje a nocą nie produkują energii elektrycznej.
Najwyższa wydajność paneli jest w ciągu dnia, latem. 
Gospodarstwo domowe jednak zużywa najwięcej prądu pod wieczór w okresie zimowym, szczególnie jeśli ogrzewamy mieszkanie prądem. Dlatego spora część produkowanej energii, w okresie letnim staje się nadwyżką i jest przekazywana do sieci energetycznej.

80% lub 70% energii oddanej do sieci wykorzystamy w okresie mniejszej produkcji, dzięki czemu, w dobrze zbilansowenej instalacji korzystamy z darmowego prądu przez cały rok.

Program Prosument jako źródło dotacji

”Prosument” to również nazwa programu dofinansowań instalacji produkujących prąd lub ciepło. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wdraża program za pośrednictwem:
– samorządów
– banków
– Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

3. Finansowanie

Obecnie możemy skorzystać z wielu opcji finansowania instalacji fotowoltaicznej, dzięki czemu nie musimy obciążać znacznie budżetu domowego. 
Do najpopularniejszych rozwiązań należą: dotacje, kredyty bankowe i leasing.

Podstawowe opcje finansowania to:
1) Dotacje – unijne, gminne i regionalne
2) Kredyt – na preferencyjnych zasadach. 
3) Leasing – Tutaj oszczędności za rachunki pokrywają z nadwyżką raty leasingu, które też można wrzucić w koszty.
4) Środki własne

Chcesz się dowiedzieć więcej? Sprawdź: fotowoltaika cena.

Dotacje

Warto  zainteresować się dotacjami dostępnymi na stronach rządowych.
Pozwalają  zmniejszyć koszt inwestycji i skrócić okres zwrotu, są to między innymi: Mój Prąd, Prosument 2 oraz Czyste Powietrze.

Mój Prąd

Premier Morawiecki zapowiedział program dofinansowań Mój Prąd, w ramach którego właściciel każdej nowej instalacji fotowoltaicznej od 2 do 10 kWp.  może liczyć na dotację bezzwrotną w kwocie 5000 PLN.
Budżet programu wynosi 1 miliard złotych co oznacza, że na programie zyska około 200 000 rodzin.

Najważniejsze założenia programu:

 • 5000 PLN bezzwrotnej dotacji dla postawionej instalacji
 • Tylko dla osób fizycznych
 • Całkowity budżet 1 miliarda PLN, czyli skorzysta jakieś 200 000 rodzin.
 • Maksymalna wielkość instalacji wynosi 10 kWp
 • Organ zarządzający – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dotychczas dotacje dostępne były przede wszystkim w formie niskooprocentowanego kredytu, “Mój prąd” to bezzwrotna dopłata

Wniosek należy złożyć po zakończeniu inwestycji

Prosument 2

W ramach tego programu można pozyskać dofinansowanie na zakup i montaż nowych instalacji odnawialnych źródeł elektrycznej lub ciepła na potrzeby gospodarstw domowych

Zasady udzielania dofinansowania:

 • dotacja w wysokości 15% lub 30% dofinansowania;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

Więcej o samym programie można przeczytać na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wybranych banków, które działają w ramach programu.

Czyste powietrze

Program ma na celu zmniejszenie emisji pyłów oraz innych zanieczyszczeń powietrza, powstających w budynkach mieszkalnych.
Wnioski należy składać w wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW), właściwym dla miejsca lokalizacji nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie do 30 czerwca 2027 r.

Najważniejsze założenia programu:

 • koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% wyłącznie w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych;
 • maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat;
 • oprocentowanie pożyczki/kredytu wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie.

W przypadku tego programu nabór wniosków trwa, wszystkie ważne informacje znajdują się na stronie nfosigw.gov.pl.

Inne programy dofinansowań

Poszczególne regiony posiadają także własne programy, które pozwalają na pozyskanie dotacji lub preferencyjnych kredytów na odnawialne źródła energii.

Kredyty

Banki coraz częściej wprowadzają do swojej oferty kredyty na atrakcyjnych warunkach na cele ekologiczne.
Skierowane przede wszystkim do gospodarstw domowych i klientów indywidualnych, ale także do firm i przedsiębiorstw.
Banki oferują zazwyczaj pożyczki długoterminowe na ok. 10-15 lat, a w niektórych przypadkach na dłuższy okres.
Oprocentowanie kredytów na instalacje fotowoltaiczna z reguły mieści się w przedziale  2,5 – 5%.

Zalety kredytu na instalację pv:

 • Nie musisz angażować własnego kapitału. Kredytowanie 100%;
 • Banki oferują niższą prowizję za udzielenie kredytu na montaż paneli pv, a niektóre z nich nawet z niej rezygnują w porównaniu do typowego kredytu gotówkowego;
 • Preferencyjne oprocentowanie i długi termin spłaty;
 • Niskie raty, których nie odczujesz
 • Szybka decyzja kredytowa, ze względu na priorytetowy charakter inwestycji dla ochrony środowiska naturalnego.

Przykładowa symulacja kosztów:

Moc instalacji 5,5 KWp
Koszt Instalacji 25.000 zł
Kwota pożyczki 25 250 zł
Ilość rat w ciągu 10 lat (RRSO 5,34%) 120
Rata miesięczna 269zł
Całościowy koszt kredytu
(pożyczka + raty)
32.131,00
Miesięczny rachunek za prąd
przed instalacją
250 zł
Miesięczna opłata
po instalacji
10 – 30 zł
Roczny koszt energii elektrycznej
przed instalacją
3000 zł
Roczny koszt energii
po instalacji
120 – 360 zł
Oszczędności na prądzie 2640 – 2880 zł rocznie

Rata kredytu 268 zł miesięcznie, w rok generuje wydatek w wysokości 3216 zł, po odjęciu od tej kwoty oszczędności na prądzie okaże się że roczne zasilanie domu energią elektryczną kosztuje nas 336 – 576 zł zamiast 3000 zł – to nawet 6 razy mniej!

A w ciągu 25 lat oszczędności wyniosą  ok. 66 – 72 tys. , po spłaceniu kredytu na czysto wychodzi nam 34 – 40 tys. oszczędności, przy założeniu że ceny prądu utrzymają się na tym samym poziomie.

Leasing

Jedną z głównych zalet leasingu jest to że przedsiębiorca odnotowuje zyski właściwie od samego początku. Pomimo tego że przez pierwsze lata trzeba płacić raty leasingu, nie odczuwa tego ponieważ pokrywa się je z dotychczasowych rachunków za prąd.
Dodatkowo raty leasingu można wrzucić w koszty i płacić niższe podatki.

Zalety leasingu na instalację pv:

 • Minimalny wkład własny.
 • Uproszczona procedura i szybka decyzja w ciągu 1-4 dni.
 • Leasing nie wpływa na zdolność kredytową leasingobiorcy.
 • Mniejsze podatki – poprzez wrzucenie wydatków na instalację w koszty uzyskania przychodu.
 • Instalacja sama na siebie zarabia.

Formalności

W tej formie finansowania formalności są skrócone do minimum.

Przy leasingu na instalację pv, przedsiębiorca składa wniosek, dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej oraz oświadczenie majątkowe w przypadku instalacji o wartości nie przekraczającej 100 tyś zł.
Dla leasingu instalacji pv powyżej 100 tyś zł, należy złożyć dokumenty finansowe za poprzedni i bieżący rok działalności.

Rodzaje leasingu

Leasing operacyjny:
Instalacja fotowoltaiczna jest własnością leasingodawcy, który ma prawo do odpisów amortyzacyjnych paneli fotowoltaicznych, zainstalowanych u leasingobiorcy (przedsiębiorcy) .

Amortyzacja wynosi około 10% i może trwać ponad 4 lata.
Leasingobiorca co miesiąc dokonuje opłaty leasingowej, którą może zaksięgować w koszty uzyskania przychodu.
 
Przy podpisaniu umowy, przedsiębiorca wpłaca tzw. opłatę wstępną ok 10% do 30% wartości przedmiotu leasingu.
Ta forma leasingu jest najbardziej popularna wśród firm, dzięki atrakcyjnym finansowo kosztom leasingu, które wahają się między 110% a 119% na instalację paneli fotowoltaicznych oraz możliwości wrzucenia rat leasingu i opłaty wstępnej w koszty uzyskania przychodu.

Pożyczka leasingowa

Jest to pewnego rodzaju kredyt, który udziela firma leasingowa zamiast banku.
Za montaż instalacji, kupujący otrzymuje fakturę VAT, co umożliwia mu pozyskanie dotacji i częściowego zwrotu inwestycji.
Na początku wpłacany jest udział własny (czynsz inicjalny), który stanowi koszt podatkowy.
W tym wypadku kupujący nie płaci podatku VAT, a w przypadku jego zwrotu z Urzędu Skarbowego ma możliwość zastosowania tzw. „raty balonowej”.
Oznacza to, że na początku spłacane są odsetki, a spłata kapitału następuje pod koniec okresu, na który została zawarta umowa pożyczkowa.

Tego typu rozwiązanie znacznie obniża koszt finansowania, a możliwość odpisów amortyzacyjnych leży po stronie pożyczkobiorcy.

Leasing finansowy

Podobnie jak w przypadku leasingu operacyjnego, z tym że przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy, przedsiębiorca spłaca go podobnie jak raty kredytu.
W tym wypadku przy opłacie inicjalnej, która najczęściej wynosi w przybliżeniu 10% wartości instalacji, przedsiębiorca wpłaca również całość podatku VAT od wartości instalacji przy pierwszej racie.

Jednak w tym wypadku istnieje możliwość jednorazowego zwrotu podatku VAT w Urzędzie Skarbowym.

Instalacja jest ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego i amortyzowana przez leasingobiorcę.

  Okres trwania umowy Opłata początkowa (inicjalna) Koszt uzyskania przychodu
Leasing operacyjny 4 – 8 lat Od 10% Raty (netto) leasingowe
Koszty użytkowania
Pożyczka leasingowa 1-6 lat Od 10 %   Część odsetkowa,
Raty leasingowe,
Koszty użytkowania
Leasing finansowy 6 miesięcy-5 lat Od 10% + VAT Część odsetkowa,
Raty leasingowe,
Koszty użytkowania

Środki własne

Jeśli zebraliśmy odpowiedni budżet, samodzielne finansowanie instalacji jest jednym z najbardziej opłacalnych rozwiązań, nie jesteśmy zobowiązani do spłacania rat kredytu czy leasingu, w związku z tym instalacja nie jest obciążona odsetkami.
Nadal możemy skorzystać z dotacji, a nawet bez nich, jednorazowy wydatek zwróci się mniej więcej w ciągu 7-9 lat i zacznie przynosić zyski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju osoby fizyczne od podstawy podatku dochodowego będą mogły odliczyć wydatki poniesione m.in. na instalacje fotowoltaiczne, a także ich montaż.

Odliczenie nie może przekroczyć kwoty 53 tys. zł, a kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Podatek może zostać odliczony zarówno, gdy rozliczamy się według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), jak i według podatku liniowego czy ryczałtu.

Tak zwana “ulga termomodernizacyjna” pozwala również odliczyć koszt termomodernizacji budynku wraz z materiałami budowlanymi, wymianę źródła ogrzewania (nie tylko wymianę pieca, ale również montaż pompy ciepła), a także wszystkie usługi związane z uruchomieniem i termomodernizacją budynku – montaż, demontaż, uruchomienie oraz regulację urządzeń oraz równoważenie hydrauliczne instalacji.

Żeby bardziej zobrazować powyższą sytuację, przygotowaliśmy poniższy przykład.

Państwo Kowalscy, zdecydowali się na instalację fotowoltaiczną w swoim domu.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 25 000 zł.

Dzięki ustawie może odliczyć od podstawy podatku całą wartość inwestycji, co zmniejszy jego podatek o kwotę 4 500 zł (18% z 25 000 zł).

Ostatecznie instalacja wyniosła ich 20 100 zł, a inwestycja zwróciła się już po 6 latach

4. Instalacja paneli słonecznych krok po kroku

Pomimo tego iż do każdego etapu przykładamy szczególną uwagę, a wszystkie prace prowadzimy precyzyjnie, nasze doświadczone ekipy stosunkowo szybko radzą sobie z montażem, instalacje do 5 KWp najczęściej zajmują jeden dzień, instalacje do 10 KWp około dwóch dni roboczych.

Przeciętna instalacja składa się z kilku etapów.

 1. Badania wstępne

  Na tym etapie ekspert wyznaczony przez naszą firmę przeprowadza rozeznanie, czyli sprawdza zapotrzebowanie domu na energię elektryczną
  (na podstawie rachunków za prąd) a następnie położenie domu, kąt nachylenia i powierzchnię dachu a także otoczenie, pod względem bezpieczeństwa i warunków (m.in. zacienienia).
  Zbiera również niezbędne wymiary pod projekt instalacji.

 2. Projekt instalacji

  Nasze biuro projektowe na podstawie informacji od eksperta przygotowuje projekt instalacji, w taki sposób aby uzyskać możliwie najlepsze efekty. 

 3. Montaż konstrukcji nośnej

  Ekipa montażowa instaluje zrobiony na zamówienie stelaż zwymiarowany pod konkretny dach według projektu naszego biura.

 4. Montaż paneli fotowoltaicznych do konstrukcji

  Następnie ekipa montażowa wpina panele do konstrukcji a także instaluje przewody.

 5. Instalacja inwertera

  W wyznaczonym miejscu na ścianie budynku montuje się inwenter
  (zwany również falownikiem) oraz skrzynkę rozdzielczą.


 6. Podłączenie kabli

  Nasi certyfikowani elektrycy sprawdzają instalację pod względem bezpieczeństwa, następnie podłączają instalacje

 7. Podłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci

  Na tym etapie elektryk przysłany przez elektrownię wpina dwubiegunowy licznik oraz podłącza instalacje do krajowej sieci.

 8. Kontrola instalacji i uruchomienie

  Instalacja po raz ostatni jest sprawdzona pod każdym względem i uruchomiona, od tej pory zaczyna produkować prąd w naszym domu.

Elementy instalacji fotowoltaicznej

– Panele słoneczne
– Falownik (inwerter)
– System mocujący
– Okablowanie
– Dwukierunkowy licznik energii elektrycznej

Opcjonalnie jeśli istnieje taka potrzeba w skład instalacji wchodzą dodatkowe elementy, np. optymalizatory czy akumulatory.

Nie wiesz, czy warto samemu montować panele słoneczne? Sprawdź nasz artykuł montaż paneli fotowoltaicznych.

Panele słoneczne

Czyli najważniejsza część instalacji.
Każdy panel składa się z wielu ogniw fotowoltaicznych.
Wszystkie ogniwa  przekształcają światło słoneczne w energię elektryczną.

Fotony pochodzące ze światła słonecznego zderzają się z elektronami występującymi w ogniwach słonecznych.
Różnica występująca w napięciu elektrycznym generuje prąd stały, który jest następnie przesyłany do falownika.

Falownik / Inwenter

Falownik zwany również inwenterem , jest jednym z najważniejszych elementów instalacji razem z panelami.
To w nim przetwarzany jest prąd stały z paneli w prąd przemienny który dalej zasila nasz dom.
Konstrukcja inwentera jest bardzo złożona, dlatego ważne jest aby wybrać właściwy z oferty najlepszych producentów, zwłaszcza w obliczy krótszej niż panele gwarancji.

Większość systemów słonecznych używa jednego falownika, który ma wydajność nieznacznie mniejszą od łącznej mocy instalacji fotowoltaicznej.

Inwerter dla systemu słonecznego o mocy około 4500kWh kosztuje od 5000zł do 7500zł, w zależności od marki.
Gwarancja na falownik wynosi od 5 do 10 lat, ale w niektórych przypadkach może zostać przedłużona, przy odpowiednim serwisowaniu.

Mikroinwenter

Fotowoltaika działa optymalnie tylko wtedy, gdy wszystkie panele w instalacji są równie nasłonecznione. Jeden zacieniony panel może znacznie osłabić całą instalację. Rozwiązaniem problemu są mikroinwertery .
Ich liczba jest równa liczbie paneli słonecznych.
Jedną z ich zalet jest to, że każdy panel PV pracuje oddzielnie, przez co można uzyskać lepszą wydajność, nawet w trudnej lokalizacji.
System fotowoltaiczny używający mikrofalowników jest dużo droższy niż system z jednym falownikiem, ale jest koniecznością w miejscach, gdzie cień regularnie pada na część paneli.

System montażowy

System montażu jest bardzo ważną częścią instalacji.
Od niego zależy prawidłowe zamocowanie ogniw i to czy pozostaną  na swoim miejscu podczas burzy lub silnego wiatru. System mocujący, gdy jest prawidłowo zainstalowany w dachu, ma bardzo długą żywotność.  Dobra konstrukcja jest lekka, pozwala na wentylację i chłodzenie paneli słonecznych.

Panele słoneczne instaluje się na dopasowanej  konstrukcji mocującej, która jest przymocowana do dachu. Istnieją różne rodzaje systemów mocujących.
W naszym regionie najbardziej popularne systemy montażowe na dach wykonane są z aluminium, ze względu na niską masę tego metalu oraz wytrzymałość także na warunki atmosferyczne.

Naziemne systemy mocujące te przeznaczone na płaski dach, nie potrzebują przytwierdzania ich do podłoża. Natomiast umieszcza się balast który zabezpiecza je przed przesunięciem, np. pod wpływem wiatru.

Przewód DC biegnie od paneli słonecznych do falownika. Ten przewód znajduje się głównie na zewnątrz i jest podwójnie izolowany. Ważne jest, aby otwór którym kabel wychodzi na zewnątrz, był dobrze uszczelniony oraz wodoodporny.

Drugim kablem jest przewód sieciowy, który biegnie od inwertera do skrzynki bezpieczników.

Gdy wszystko zostanie już zamontowane, instalacja jest gotowa do rozpoczęcia pracy! Jedyną formalnością przed uruchomieniem instalacji, jest wypełnienie oświadczenia o wykonaniu mikroinstalacji, który należy złożyć u lokalnego dystrybutora sieci energetycznej.

W przypadku instalacji PV o mocy do 40 kW, lokalny operator ma obowiązek podłączyć nas, na ich koszt, do sieci energetycznej.

Systemy fotowoltaiczne do 40kW nie wymagają pozwolenia na budowę.

5. Rodzaje paneli i urządzeń fotowoltaicznych

Panele polikrystaliczne czy monokrystaliczne?

Projektując instalację fotowoltaiczną najważniejsze są  potrzeby energetyczne obiektu. Dlatego w tym miejscu powinniśmy zastanowić się nad tym ile kWp potrzebujemy żeby instalacja przez najbliższe 25 lat pokrywała to zapotrzebowanie.

Musimy następnie wziąć pod uwagę warunki i nasze możliwości, to czy miejsce potencjalnej instalacji jest dobrze położone i nasłonecznione oraz na jakiej powierzchni możemy położyć panele.

Panele monokrystaliczne wytwarzają więcej prądu, dlatego najczęściej stosuje się je na ograniczonej powierzchni, jeśli miejsce jest częściowo zacienione i występuje konieczność instalacji mikroinwenterów,  również ma to znaczenie, bo do każdego panelu trzeba dokupić osobny mikroinwerter.

Panele monokrystaliczne średniej jakości dają od 270 do 330 Wp,
a te lepsze nawet do 370 Wp.
Z kolei osiągi dobrych paneli polikrystalicznych sięgają nawet 285Wp, czyli w pełni zastępują średniej jakości panele monokrystaliczne, a są przy tym generalnie tańsze.

Główną zaletą paneli monokrystalicznych jest wyższa wydajność w dużych temperaturach, jednak w naszym klimacie rzadko jest taka potrzeba.

Jak widać dobór odpowiedniego sprzętu nie jest prosty, dlatego zalecamy korzystanie z usług wykwalifikowanych specjalistów którzy dobiorą optymalne rozwiązanie dla każdej instalacji.

Różnice między panelami polikrystalicznymi a monokrystalicznymi

Zarówno te pierwsze jak i drugie składają się z licznych połączonych ze sobą ogniw wykonanych przede wszystkim z krzemu.Główną różnicą jest przede wszystkim proces produkcji, w przypadku paneli polikrystalicznych proces jest prostszy, dlatego są tańsze od monokrystalicznych.

W obydwu przypadkach krzem przetapia się w wysokiej temperaturze do produkcji ogniw, ogniwo jak wskazuje nam nazwa mono-krystaliczne jest jednym solidnym kryształem, natomiast ogniwo poli-krystaliczne składa się z warstw nakładanych na siebie.

1. Wydajność

Wydajność w tym kontekście to ilość energii słonecznej przetworzona w energię elektryczną.
Producenci paneli fotowoltaicznych rozwijają technologię i zwiększają osiągi paneli polikrystalicznych.
Kolejną przewagą ogniw monokrystalicznych jest niższy współczynnik temperaturowy.
Panele fotowoltaiczne tracą wydajność w bardzo wysokich temperaturach, dlatego fotowoltaika świetnie funkcjonuje w naszym klimacie,  Polska wcale nie ma pod tym względem gorszych warunków niż Afryka.
Ponieważ system opiera się przede wszystkim o fotony w promieniach słonecznych.

W obydwu przypadkach krzem przetapia się w wysokiej temperaturze do produkcji ogniw, ogniwo jak wskazuje nam nazwa mono-krystaliczne jest jednym solidnym kryształem, natomiast ogniwo poli-krystaliczne składa się z warstw nakładanych na siebie.
POLI KRYSTALICZNE MONO KRYSTALICZNE
Najczęściej do 285 Wp Najczęściej 270 do 330 Wp
Standardowe panele polikrystaliczne osiągają osiągają wydajność na poziomie 14-16 %. Standardowe panele monokrystaliczne osiągają osiągają wydajność na poziomie 16-20 %. a czasami nawet 23-25%
Niższy współczynnik temperaturowy
(panele pracują mniej efektywnie w wysokich temperaturach)
Wyższy współczynnik temperaturowy
(panele pracują bardziej efektywnie w wysokich temperaturach)

2. Opłacalność

Średni koszt panelu monokrystalicznego jest o 15% wyższy, a różnica mocy wynosi tylko 11%.

W niektórych przypadkach warto się na nie zdecydować, jednak w stanowczej większości w naszych warunkach pogodowych panele polikrystaliczne są lepszą inwestycją.

3. Jakość

Jeśli chodzi o jakość, nie da się jednoznacznie stwierdzić czy monokrystaliczne są lepsze od polikrystalicznych.

Dlatego przede wszystkim warto brać pod uwagę doświadczenie instalatorów w pracy ze sprawdzonymi producentami.

Najczęściej jakość paneli możemy ocenić na podstawie okresu gwarancji producenta, im wyższa tym jakość jest lepsza.

4. Estetyka

Oczywiście, dla części z nas wygląd jest równie istotny co opłacalność, dlatego część klientów decyduje się na droższe panele.