Fotowoltaika w pigułce – podstawy dla każdego

Instalacja fotowoltaiczna cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko w Polsce, ale na całym świecie i staje się coraz powszechniejsza. Obecnie słońce stanowi trzecie co do wielkości źródło pozyskiwania czystej, odnawialnej energii na świecie.

Niewątpliwie fotowoltaika przynosi ogrom korzyści zarówno w strefie finansowej, technologicznej, jak i środowiskowej. Pozyskiwanie energii ze słońca, samo w sobie brzmi obiecująco, jednak dla części osób fotowoltaika kojarzy się jedynie z dużym nadszarpnięciem budżetu domowego, przez to pojęcie fotowoltaiki nie jest do końca klarowne.

Należy się zatem zapoznać z zaletami i ewentualnymi wadami instalacji fotowoltaicznej, tak by przy podejmowaniu decyzji móc podjąć obiektywną decyzję.

Fotowoltaika- co to takiego?

Fotowoltaika jest procesem przetwarzania darmowego oddziaływania promieni słonecznych w energię elektryczną. Działanie całej instalacji opiera się na pochłanianiu energii z wiązek światła, które wprawiają w ruch elektrony znajdujące się na powierzchni paneli fotowoltaicznych.

Montaż instalacji fotowoltaicznej może być zrealizowany właściwie wszędzie, gdzie występuje duże nasłonecznienie w ciągu roku. Najwięcej energii jednak panele fotowoltaiczne produkują w ciągu dnia w okresie letnim.

Nadwyżki wyprodukowanej energii mogą być magazynowane. W pochmurne dni, bądź zimą możemy sięgnąć do zgromadzonych zasobów energii. Dzięki fotowoltaice możliwe jest więc wykorzystanie czystej i darmowej energii przez cały rok.

Skąd wziąć na to pieniądze?

Instalacja systemu fotowoltaicznego niewątpliwie wiąże się z kosztami. Rozważając instalację fotowoltaiki możemy skorzystać z kilku opcji finansowania, przez co nie ma potrzeby znacznego obciążania własnego budżetu domowego. Najpopularniejszymi możliwościami są:

 • kredyty, które dostosowane są do możliwości biorcy
 • dotacje, zarówno unijne, jak i gminne
 • leasing, oszczędności za rachunki pokrywają koszty związane z nadwyżką raty leasingu
 • środki własne

Więcej dowiesz się we wpisie: instalacja fotowoltaiczna cena.

Kredyt

Obecnie banki coraz częściej otwierają się na udzielanie kredytów w celach ekologicznych. Oferty swoje kierują nie tylko do gospodarstw domowych i indywidualnych klientów, lecz mogą z nich korzystać także firmy i przedsiębiorstwa. Kredyty udzielane są zazwyczaj na okres ok. 10-15 lat, choć w niektórych przypadkach istnieje możliwość wydłużenia tego okresu.

Zalety kredytu udzielanego na fotowoltaikę:

 • nie trzeba posiadać wkładu własnego, gdyż kredytowanie wynosi 100%
 • łatwe do spłat, niskie raty kredytu
 • długi termin spłaty i preferencyjne oprocentowanie
 • bardzo szybka decyzja kredytowa, z powodu nadania priorytetu inwestycjom kierowanym w stronę ochrony środowiska
 • niższa prowizja za udzielenie kredytu na montaż paneli fotowoltaicznych, przy czym niektóre banki wcale z nich rezygnują w porównaniu do zwykłego kredytu gotówkowego

Dotacje

W celu zmniejszenia kosztów inwestycji warto zapoznać się z dostępnymi dotacjami ze strony rządu. Pozwoli to nie tylko odciążyć przeznaczony budżet, ale także skrócić okres zwrotu.

Program prosument

Nazwa prosument, to połączenie słów producent i konsument. Prosument jest to odbiorca, który jest w stanie samodzielnie zaspokoić część swoich potrzeb, jednocześnie produkując energię fotowoltaiczną. Prosumenci nie sprzedają wyprodukowanej dzięki swoim panelom energii tylko „przetrzymują ją w sieci”.

Osoby posiadające instalacje do 10KW mają możliwość odebrania 80% energii odprowadzonej do sieci w przeciągu roku czasu, natomiast instalacje powyżej 10KW mogą odebrać 70% oddanych zasobów energii.

Prosument 2

Program ten umożliwia uzyskanie dofinansowania na zakup i montaż nowych instalacji fotowoltaicznych na potrzeby gospodarstw domowych.

Zasady dotyczące dofinansowania:

 • oprocentowanie kredytu/pożyczki wynosi 1%
 • wysokość otrzymania dotacji wynosi 15% lub 30% dofinansowania
 • okres czasu finansowania kredytem/pożyczką wynosi maksymalnie 15 lat

Mój prąd

W ramach tego programu premier zapowiedział bezzwrotne dotacje w kwocie do 5000 PLN. Dotyczy to właścicieli nowych instalacji fotowoltaicznych od 2kWp do 10kWp.

Budżet programu wynosi 1 miliard złotych, czyli ilość rodzin z możliwością skorzystania wynosi 200 000, zakładając, że każda z nich otrzyma maksymalną kwotę dofinansowania.

W przypadku, gdy część z nich otrzyma dofinansowanie w kwocie poniżej 5000 PLN, szanse na skorzystanie z dofinansowania i instalację fotowoltaiki będzie miała większa ilość gospodarstw domowych.

Najważniejsze założenia programu Mój prąd:

 • 5000 PLN bezzwrotnego dotacji dla nowej instalacji fotowoltaicznej
 • dotyczy tylko osób fizycznych
 • budżet programu wynosi 1 miliard PLN
 • maksymalna wielkość instalacji wynosi 10kWp
 • wniosek należy złożyć dopiero po zakończeniu inwestycji
 • organem zarządzającym jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Czyste powietrze

Program ten ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez budynki mieszkalne.

Zasady programu:

 • wnioski należy składać do 30 czerwca 2027 roku
 • koszty ponoszone przy mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100% tylko w formie pożyczki w ramach pozostałych kosztów kwalifikowanych
 • okres czasu finansowania kredytem/pożyczką wynosi maksymalnie 15 lat
 • oprocentowanie kredytu/pożyczki wynosi nie więcej niż WIBOR 3M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2%

Leasing

Istotną zaletą jest uzyskanie zauważalnych zysków praktycznie od samego początku. Raty za leasing nie są jednak tak odczuwalne, gdyż kwota pokrywa się z dotychczasowymi wielkościami rachunków za prąd. Przedsiębiorcy i firmy mają możliwość wrzucenia raty leasingu w koszty, a także płacenie niższych podatków.

Zalety leasingu:

 • instalacja fotowoltaiczna zarabia wtedy sama na siebie
 • wkład własny jest minimalny
 • bardzo łatwa i uproszczona procedura, a decyzja zapada w ciągu od 1 do 4 dni
 • możliwość płacenia niższych podatków, poprzez wrzucenie poniesionych kosztów związanych z instalacją fotowoltaiczną w koszty uzyskania przychodu
 • leasing nie ma wpływu na zdolność kredytową leasingobiorcy

Przedsiębiorca składający wniosek przy leasingu na instalację fotowoltaiczną dostarczyć musi także dokumenty potwierdzające jego działalność gospodarczą i oświadczenie majątkowe, gdy wartość instalacji fotowoltaicznej nie przekracza 100 tys. złotych. Powyżej tej kwoty należy dostarczyć także dokumenty finansowe dotyczące poprzedniego i bieżącego roku działalności.

Środki własne

Posiłkowanie się jedynie swoimi oszczędnościami jest bezsprzecznie najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, ponieważ odchodzą nam wtedy koszty związane z ratami kredytu, bądź leasingu, a sama instalacja fotowoltaiczna nie jest obciążona odsetkami.

Jednorazowy wydatek zwraca się zazwyczaj w ciągu 7-9 lat, jednak korzystając z dotacji, czas ten ulega znacznemu skróceniu. Po upływie tego czasu, instalacja fotowoltaiczna zwróci się i przynosić zacznie zyski.

Minister Inwestycji i Rozwoju wydał rozporządzenie odnośnie odliczania wydatków poniesionych przez osoby fizyczne m.in. na montaż i zakup instalacji fotowoltaicznych.

Odliczenie te nie powinno być większe niż 53 tys. złotych, a kwota  odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika będzie podlegać odliczeniu przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym to poniesiono pierwszy wydatek.

Podatek ten odliczany jest zarówno podatnikom rozliczanym według skali podatkowej (przy stawce 18% i 32%), a także według podatku liniowego lub ryczałtu.

Panele polikrystaliczne, czy monokrystaliczne?

Najważniejszym aspektem przy projektowaniu fotowoltaiki są potrzeby energetyczne budynku. Należy dokładnie przemyśleć i przekalkulować zapotrzebowanie tak, by instalacja fotowoltaiczna byłą w stanie je pokryć przez następne 25 lat. Następną kwestią jest usytuowanie instalacji, zapewnienie jej jak najlepszego i długotrwałego nasłonecznienia.

Na ograniczonej powierzchni, bądź o średnim stopniu nasłonecznienia wykorzystuje się panele monokrystaliczne, gdyż są one w stanie wytworzyć więcej prądu. Panele monokrystaliczne ze średniej półki cenowej i jakościowej dają zazwyczaj od 270 do 330 Wp, lepsze zaś osiągają nawet 370 Wp.

Osiągi dobrych paneli polikrystalicznych sięgają nawet 285 Wp. Są zatem w stanie zastąpić średniej jakości panele monokrystaliczne, jednocześnie zazwyczaj są tańszą opcją.

Różnice

Panele, czy to monokrystaliczne, czy polikrystaliczne, składają się z dużej ilości połączonych ze sobą ogniw, które wykonane są przede wszystkim z krzemu. Wiodącą różnicą jest proces powstawania, gdyż panele monokrystaliczne mają znacznie bardziej złożony proces produkcji, co przekłada się bezpośrednio na cenę. Ogniwo polikrystaliczne złożone jest z warstw nakładanych na siebie, natomiast monokrystaliczne ogniwo jest jednym kryształem.

Wydajność

Jest to nic innego, jak ilość energii pozyskanej z oddziaływania promieni słonecznych, przetworzona w energię elektryczną. Panele stale przechodzą badania, modernizacje, a producenci starają się zwiększyć ich osiągi.

Wydajność paneli związana jest z współczynnikiem temperaturowym. Panele monokrystaliczne mają wyższy współczynnik niż panele polikrystaliczne, co oznacza, że pracują bardziej efektywnie w wysokich temperaturach.

Opłacalność

Panele monokrystaliczne są około 15% droższe od polikrystalicznych, a różnica mocy wynosi tylko około 11%. W Polskich warunkach atmosferycznych, panele polikrystaliczne cieszą się większą popularnością, jednak każdy przypadek jest inny i czasami lepiej jest wybrać panele monokrystaliczne.

Jakość

O jakości produktów może dać nam znać okres gwarancji, im jest on krótszy, tym jakość może być gorsza. Nie należy jednak kierować się tylko tym aspektem. Weźmy pod uwagę doświadczenie profesjonalnych instalatorów w pracy z producentami paneli.

Fotowoltaika staje się coraz bardziej popularna i ze względu na rosnące ceny prądu warto zainteresować się tym tematem już dziś. Jednorazowy wydatek przyniesie spore zyski w przyszłości.  Wszyscy mamy takie samo prawo do wykorzystania darmowej energii słonecznej i to od nas zależy, czy z tego skorzystamy czy nie.