Zeszły tydzień przyniósł sektorowi odnawialnych źródeł energii sporo dobrych wieści. 14 lipca bieżącego roku, Komisja Europejska przyjęła pakiet wniosków, dzięki którym produkcja gazów cieplarnianych miałaby spaść minimalnie o 55% do 2030, przyrównując z poziomami z 1990 roku. Fit for 55 przedstawia cele, a także sposoby, które mają pomóc w ich realizacji na najbliższe lata. Pośród zaleceń, które dotyczyć będą branż takich jak: lotnicza, samochodowa czy paliwowa, branża fotowoltaiczna ma szansę na dalszy, dynamiczny rozwój. Jest to ogromny przełom i szansa dla sektora OZE.

Koniec z węglem?

Pakiet legislatyw odwołuje się do wszystkich sektorów gospodarki. Jest to wstępny plan, mający na celu poprawę ogólnego stanu, w jakim znajduje się nasze środowisko. Komisja Europejska wraz z celami na najbliższy okres, przedstawiła także analizę ich wpływu na środowisko, gospodarkę oraz społeczeństwo państw członkowskich. Ogół przedsięwzięć ma być bodźcem ekonomicznym, przez który bezpośrednie zużycie paliw kopalnianych zmniejszy się. Ustalona w przyszłości cena rynkowa emisji dwutlenku węgla, w połączeniu z dodatkowymi zmianami, ma sprawić, iż w orientacji długoterminowej pojawią się nowe miejsca pracy i inwestycje pozwalające na modernizację i innowacyjny rozwój w każdym z sektorów gospodarki. W najbliższych latach możemy się spodziewać wzrastającej, z roku na rok, nieopłacalności zakupu węgla oraz pojawiających się opłat za produkcję CO2. Z publikacji Komisji Europejskiej dowiadujemy się także, że kraje potrzebujące wsparcia – miedzy innymi Polska – otrzymają o 2,5% więcej uprawnień do korzystania z Funduszu Modernizacyjnego. Nie mogą one jednak zostać wykorzystane na rzecz przedsięwzięć związanych z paliwami kopalnianymi.

Odnawialne źródła energii

Pakiet Fit for 55 jest przełomem dla europejskiej energetyki, w tym dla sektora energii słonecznej. Propozycją Komisji Europejskiej jest zwiększenie energii odnawialnej z 32% do 40% w przeciągu około 9 lat. Zdaniem stowarzyszenia SolarPower Europe, mają oni potencjał do osiągnięcia nawet 45%. Dyrektor generalny stowarzyszenia ogłosił, że wobec ich modelowania, założone przed Komisją Europejską 40% energii pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii odpowiadałoby 660 GW energii słonecznej z instalacji fotowoltaicznej do 2030 roku, w tym 58 GW roczne. Technologia pozyskiwania energii słonecznej jest najszybciej rozwijającą się technologią energetyczną. Drogą do dynamicznego rozwoju branży odnawialnych źródeł energii jest propozycja ograniczenia biurokracji, co pozwoli na ułatwienie możliwości pozyskania pozwoleń na podłączanie się do sieci projektom wiatrowym i słonecznym. Polski rząd z pewnością będzie zamierzał wpłynąć na pozyskanie jak największej ilości środków przeznaczonych na energetykę. Naszą gospodarkę charakteryzuje największa emisyjność pośród państw członkowskich UE. Jednak sukcesem jest coroczny wzrost udziału fotowoltaiki w Polsce, jako źródła energii odnawialnej.

Europejski System Handlu Emisjami

Plany Komisji Europejskiej zakładają także przebudowę systemu handlu emisjami ETS (główne narzędzie ustalania ceny zanieczyszczenia). Nastąpi usunięcie przestarzałych, obniżonych stawek i zwolnień. Uprawnienia do emisji CO2 będą znikać z rynku szybciej, co poskutkuje wzrostem ich cen. Wszystko po to, by zniechęcić do korzystania z paliw kopalnianych, a zachęcić do korzystania z technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Jednocześnie KE apeluje o przekazywanie przez kraje Unii Europejskiej wszystkich dochodów pozyskanych z handlu emisjami na rzecz transformacji energetycznej – projektów związanych z poprawą stanu środowiska i energią odnawialną.

Zanim opisany powyżej pakiet wejdzie w życie, jako prawo, miną około 2 lata. Jest to czas, w którym kraje członkowskie będą mogły odwołać się do założeń i, na drodze dialogu, ustalona zostanie ostateczna treść pakietu.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

Spis treści

Zobacz również

Podobne wpisy

Prąd 4.0 – Program dofinansowań dla magazynów energii, kiedy?

Aktualnie funkcjonujący plan, figurujący na oficjalnej stronie rządowej zakłada finansowanie dla przyszłych prosumentów w ramach mikroinstalacji fotowoltaicznych. Finansowanie obejmuje przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu fotowoltaiki – o zainstalowanej mocy

Łamigłówka matematyczna

Jeśli jeden panel wygeneruje X energii w ciągu dnia, to ile paneli potrzebuję do zasilenia klimatyzatora przez 1h? Jak obliczyć to, ile energii wyprodukuje dla nas panel słoneczny? Ponieważ na

Recykling paneli słonecznych

Wraz dynamicznym rozwojem sektora OZE, zwiększa się liczba użytkowników zielonych technologii. Powstają kolejne moduły, które – jak wszystko – po pewnym czasie ulegają przedawnieniu. Z tego względu w różnych częściach